Aktualności

 • II Posiedzenie Rady Naukowej Polskiego Klastra Aluminium

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.06.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Polskiego Klastra Aluminium. W trakcie obrad omówiono kierunki działalności i rozwoju branży Polskiego Klastra Aluminium (skrót PKA) oraz pomocy Rady Naukowej w badaniach i pracach rozwojowych dla PKA. Podczas posiedzenia zaprezentowano referaty, których tematyka obejmowała zagadnienia związane m.in. z:
  - innowacyjnymi procesami przetwórstwa trudnoodkształcalnych stopów aluminium;
  - otrzymywaniem odpornych na tarcie i zużycie powłok na aluminium;
  - automatyzacją produkcji i procesów produkcyjnych.

  W toku trwania sesji przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej.

  Napisano środa, 13 lipiec 2016 09:04
 • Dodatkowe korzyści !

   Polski Klaster Aluminium - posiadający status Krajowego Klastra Kluczowego - zrzesza grupę przedsiębiorstw z branż wykorzystujących w swej działalności aluminium, branż pokrewnych i innych, w tym producentów, dostawców, usługodawców oraz powiązane z nimi instytucje otoczenia biznesu, wyższe uczelnie, jednostki badawcze oraz inne instytucje zainteresowane wspieraniem tej branży. Powyższe ma na względzie konieczność powiązania innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy z dynamicznym rozwojem technologii budowlanych, stworzenie optymalnych warunków do kooperacji nauki i gospodarki w celu opracowania i wdrażania innowacyjnych technik produkcji elementów aluminiowych, kształcenie specjalistów w przedmiotowym obszarze, rozwój badań naukowych oraz innowacyjnych technik projektowych.Prace PKA są ukierunkowane na promowanie podmiotów należących do Klastra na arenie krajowej i międzynarodowej. 

  Realizując konsekwentnie wyznaczone cele, Klaster jest wciąż otwarty na przyjęcie nowych członków, zarówno instytucjonalnych, jak i działających w sektorze prywatnym. Członkiem Klastra może zostać każdy podmiot gospodarczy lub inna jednostka związana z branżą aluminium lub dowolną inną branżą gospodarki, w której stosuje się produkty aluminiowe, jeżeli tylko leży to w interesie dotychczasowych członków Klastra.

  Aktywne członkostwo w PKA podnosi potencjał poszczególnych Członków na rynku oraz stwarza niewątpliwie wiele możliwości, w szczególności:

  - intensywny transfer specjalistycznej wiedzy, doświadczeń, kontaktów biznesowych,

  - bezpośredni dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych,

  - zwiększony poziom innowacyjności oferowanych produktów i usług,

  - bardziej ekonomiczna i efektywna promocja własnej marki dzięki marce i prestiżowi Klastra.

  Ogromnym atutem przynależności do Klastra jest również fakt, że jego Członkowie mają równy dostęp do wspólnej infrastruktury nabytej i udostępnionej przez Koordynatora na potrzeby działalności Klastra oraz usług świadczonych przez Koordynatora w ramach Klastra, w tym: do szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia.
  W wyniku zakończonegoprojektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Członkom Klastra przysługuje korzystanie z infrastruktury jednego z najnowocześniejszych w Polsce laboratoriów, w których przeprowadzane są badania ogniowe, testy dymoszczelności, odporności na obciążenie wiatrem, przepuszczalności powietrza i wodoszczelności oraz zaawansowane badania odporności korozyjnej w różnych środowiskach, a także badania akustyczne. Procesy badawcze i rozwojowe
  w powstałym laboratorium wspierane są nowoczesną aparaturą badawczą, w tym kamerą termowizyjną oraz skanerem 3D, a także oprzyrządowaniem, pozwalającym na przygotowanie rozwiązań prototypowych i próbek.

  W najbliższej perspektywie finansowej rozdzielającej środki europejskie na lata 2014-2020,
  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, PKA ma możliwość starania się o kolejne dofinansowanie - tym razem mające na celu wsparcie wzrostu internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych. Dofinansowanie obejmuje kompleksowe usługi, wspierające wprowadzanie na rynki zagraniczne oferty Klastra i jego Członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie, w tym usługi związane z aktywizacją Członków Klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności Klastra na rynkach międzynarodowych. Dofinansowanie ma służyć podnoszeniu zdolności Klastra do trwałej współpracy z podmiotami zagranicznymi, a także współpracy w ramach Klastra, w tym Koordynatora i Członków.  

  Warto dodać, iż w kontekście indywidualnego ubiegania się przez przedsiębiorstwo o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 należy pamiętać, że będąc Członkiem Krajowego Klastra Kluczowego istnieje możliwość otrzymania dodatkowych punktów podczas oceny merytorycznej wniosku aplikacyjnego, co zapewne podnosi szanse na uzyskanie kolejnego dofinansowania.

  Napisano czwartek, 26 listopad 2015 16:16
 • Uzyskaliśmy status Krajowego Klastra Kluczowego!

  Z dumą pragniemy poinformować, iż Polski Klaster Aluminium uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego. Tym samym otwiera się dla członków naszego klastra nowa perspektywa rozwoju i internacjonalizacji. Proces aplikowania o uzyskanie tego wyróżnienia trwał od wielu miesięcy.

  Napisano czwartek, 24 wrzesień 2015 14:01 Czytaj dalej...

O Klastrze

Mając na względzie konieczność powiązania innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy z dynamicznym rozwojem technologii budowlanych, stworzenia optymalnych warunków do kooperacji nauki i gospodarki w celu opracowania i wdrażania innowacyjnych technik produkcji elementów aluminiowych, kształcenia specjalistów w przedmiotowym obszarze, rozwoju badań naukowych, innowacyjnych technik projektowych, grupa przedsiębiorstw powiązanych z branżą aluminium powołała do życia Polski Klaster Aluminium.

Czytaj dalej...

Kontakt

Biuro Polskiego Klastra Aluminium
ul. Koksownicza 9a
42-523 Dąbrowa Górnicza
biuro@polskiealuminium.pl
          tel. (+48) 325087500
kom. (+48) 734 19 11 06
wszelkie prawa zastrzeżone Polski Klaster Aluminium © 2013
projekt i wykonanie strony internetowej: group4